නිෂ්පාදන / කාර්මික සැලසුම්

තව

අපි ගැන

පිංසියැං සොංතායි පාරිසරික රසායනික ඇසුරුම් සමාගම 2003 දී ආරම්භ කරන ලද අතර එය රසායනික ඇසුරුම්කරණය පිළිබඳ වසර 10 කටත් වඩා පළපුරුද්දක් ඇති වෘත්තීය නිෂ්පාදකයෙකු සහ අපනයනකරුවෙකි. අපි පිහිටා ඇත්තේ පහසු ප්‍රවාහන පහසුකම් සහිත ජියැංසි පළාතේ පිංසියැං නගරයේ බටහිර කොටසේ අධි තාක්‍ෂණ කර්‍මාන්ත උද්‍යානයේ ය. අපගේ සියලුම නිෂ්පාදන ජාත්‍යන්තර ගුණාත්මක ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වන අතර ලොව පුරා විවිධ වෙළඳපල තුළ ඒවා බෙහෙවින් අගය කරනු ලැබේ.

සමාගම් ප්රවෘත්ති

තව